Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι προτείνουν

Κυρία Σαραντινού  είσαστε υποψήφια στην παράταξη «Ζωγράφου Μπροστά-Ακομμάτιστη Δημοτική Ένωση».Θα θέλαμε να μας απαντήσετε επιγραμματικά

Τι θα προτείνατε ώστε η διαδικασία επικοινωνίας  των συνδημοτών μας με τη διοίκηση να βελτιωθεί προς όφελος τους  για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων τους.

Ως δημότης του Δήμου Ζωγράφου από το 1967 για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων επικοινωνίας των δημοτών με τη διοίκηση του Δήμου και σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα ήθελα να προτείνω τα εξής:

1. Να συσταθεί ένα γραφείο ηλεκτρονικής επαφής αποδοχής υποδείξεων και παραπόνων του δημότη.

Η σύσταση αυτού του γραφείου θα εξυπηρετεί την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των αιτημάτων και της ενημέρωσης των δημοτών, καθώς επίσης την απάντηση και διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Η στελέχωση θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να γίνει με κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει τα περισσότερα θέματα του Δήμου, που θα αφορούν τους δημότες.

Οι απαντήσεις να γίνονται σύντομες, ώστε οι δημότες να εξυπηρετούνται, αλλά να αντιλαμβάνονται το ενδιαφέρον του Δήμου προς αυτούς, όχι απρόσωπα και ψυχρά, γιατί είναι μια εφαρμογή που ασφαλώς δεν γνωρίζουν και δεν εμπιστεύονται, γι’ αυτό η ενημέρωση πρέπει να γίνεται άμεσα και υπεύθυνα.

2. Να θεσμοθετηθεί ημέρα και ώρα όπου όλοι οι δημότες να μπορούν να βλέπουν το Δήμαρχο και  τους αντιδημάρχους εκθέτοντας τα σοβαρά προβλήματα και θέματα που αντιμετωπίζουν στο Δήμο. Αν ο Δήμαρχος είναι απασχολημένος να τους δέχεται ο αρμόδιος για το θέμα που τους απασχολεί αντιδήμαρχος.

3. Η Δημοτική Αρχή να έχει ιστοσελίδα στην οποία θα υπάρχουν οι εμποροβιοτέχνες του Δήμου τους οποίους θα μπορεί να βρίσκει εύκολα ο δημότης, αφού ενημερωθεί, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της τοπικής οικονομίας.

Βεβαίως τα ανωτέρω εξαρτώνται από τη θέληση και πρόθεση του Δημάρχου, οπότε επαφίεται στη δική μας κρίση για να επιλέξουμε τον κατάλληλο για Δήμαρχο.

Σχολια: 0

Δεν υπάρχουν σχόλια.